Fadder- og inkluderingskomité

Inkulderingskomiteen har som et mål at færre studenter skal føle seg ensom og ha muligheter til å bli kjent med andre studenter fra studiet. Ansvarsoppgavene går ut på å ta imot utvekslingsstudenter, organisere åpent kontor og diverse aktiviteter.

Fadderkomiteen har som navnet sier ansvaret for å arrangere fadderuke. Dette er et stort ansvar, og mye av arbeidet foregår i sommerferien. 

Ambisjonene til komitene er at alle som vil være sosialt aktive på studiet skal føle de har en plass å gå til.