Styret

Nutrixstyret består av komitélederne, økonomiansvarlige, leder og nestleder. Styret har det overordnede ansvaret for at linjeforeningen skal gå rundt og jobber sammen med de supre komiteene for å få til alt det spennende som skjer i NUTRIX.

Ta gjerne kontakt ved henvendelser. 

ELSA HEDIN GJESTELAND

LEDER

elsahg@stud.ntnu.no

Kull 2019

EMILIE HÆREN 

NESTLEDER

emilisha@stud.ntnu.no

Kull 2019

SIGRID SORTLAND 

ARRANGEMENTANSVARLIG

sigrilso@stud.ntnu.no

Kull 2019

ALEXANDER ENGLUND 

FADDER-OG INKLUDERINGSANSVARLIG

alexase@stud.ntnu.no

Kull 2020

MARTIN STØLDAL GJERVAN

ØKONOMIANSVARLIG

martigje@stud.ntnu.no

Kull 2021

KRISTINE NÆSS TRØAN 

ØKONOMIANSVARLIG

kristnt@stud.ntnu.no 

Kull 2019

VERONICA MELEN 

AKTIVITETSANSVARLIG

veroncm@stud.ntnu.no 

Kull 2019

MARIELL HOGGEN GJÆRSET 

PR- OG SOSIALE MEDIA ANSVARLIG

marielhg@stud.ntnu.no

Kull 2019

IDA KRISTIANE SØRENSEN 

KULTURMINISTER

iksorens@stud.ntnu.no

Kull 2019

HENRIETTE OLSEN 

JUBILÉANSVARLIG

henrolse@stud.ntnu.no

Kull 2018