Styret

Nutrixstyret består av komitéansvarlig, økonomiansvarlige, leder og nestleder. Styret har det overordnede ansvaret for at linjeforeningen skal gå rundt og jobber sammen med de supre komitéene for å få til alt det spennende som skjer i NUTRIX.

Ta gjerne kontakt ved henvendelser. 

ALEXANDER SØNSTERUD ENGLUND

LEDER

leder@nutrix.no

Kull 2020

Alexander R. Lobo

NESTLEDER

nestleder@nutrix.no

Kull 2021

MAHMOUD ELFAREH

ARRANGEMENTANSVARLIG

arrangement@nutrix.no

Kull 2020

ANNIKEN RIBE

FADDER-OG INKLUDERINGSANSVARLIG

fadderinkludering@nutrix.no

Kull 2021

MAREN STAVE NILSEN

ØKONOMIANSVARLIG

okonomi@nutrix.no

Kull 2022

HELENE AASHEIM FARUP

ØKONOMIANSVARLIG
okonomi@nutrix.no
Kull 2021

SILJA PERSSON BUNDE

AKTIVITETSANSVARLIG

aktivitet@nutrix.no

Kull 2021

MARTINE GOTTBERG STENBOCK 

PR- OG SOSIALE MEDIA ANSVARLIG

pr@nutrix.no

Kull 2021

INGRID KRISTINE TEGNANDER

KULTURANSVARLIG

kultur@nutrix.no

Kull 2020