Om Oss

Nutrix er linjeforeningen for sykepleiestudenter ved NTNU Trondheim. Hva er så en linjeforening, tenker du kanskje da? En linjeforening er en studentdrevet organisasjon for studentene på sitt respektive studie. Linjeforeningen drives frivillig av engasjerte studenter. Vi i linjeforeningen jobber for at det skal være et godt og inkluderende miljø, både sosialt og faglig. 

Vi mener at det er en stor sammenheng mellom trivsel på studiet og gode resultater. Derfor er det viktig for oss å sørge for at sykepleiestudentene trives med studiet og får mulighet til å skape minnerike og spennende opplevelser.  Hver måned tilbyr vi et utvalg av aktiviteter og arrangementer for medlemmene våre. Her har vi blant annet quiz, ulike treninger, korøvelse, fester og turer.

cropped-WEB-nutrix-logo-1.png

Struktur

Nutrix har hele fem komitéer og mange underkomitéer som har hvert sitt ansvarsområde. Hver komité består av en komitéansvarlig og flere komitémedlemmer. Valg av nye medlemmer i komitéene er både på høst- og vårsemesteret, og blir annonsert på kullsidene og facebooksiden til linjeforeningen. Nutrixstyret, deriblant komitéansvarlige, blir valgt på årsmøte rundt februar. Det er i tillegg generalforsamling rundt september, hvor én av to økonomiansvarlig blir valgt inn. Både styret og komitémedlemmer har verv i ett år om gangen. Hvem som sitter i styret til dags dato ser du under siden som heter “styret”. 

Meld deg inn i Nutrix og bli en del av alt det morsomme linjeforeningen har å by på!