PR-komité

PR-komitéen jobber med å presentere Nutrix på best mulig måte, både innad og utad. 

Dette innebærer å videreformidle tilbudene til studentene på sosiale medier. Komitéen har hovedansvar for å utvikle og vedlikeholde Nutrix’ grafiske profil, og ansvar for at linjeforeningens sosiale medier opprettholdes. PR-komitéen har også ansvar for sponsorer til linjeforeningen, i tillegg til ansvar for nettsiden og sørger for å oppdatere denne. 

De sosialemediene vi i dag er hovedsakelig Facebook og Instagram. PR-komitéen har ansvar for at arrangementene blir publisert på kullsidene på Facebook, i tillegg til oppdatering på Instagram. Mer informasjon om våre sosiale medier ligger under fanen “kontakt oss”