PR-komitéen

Promotering og profilering er viktigere enn noen gang, og i lys av dette jobber vi i PR-komiteen med å presentere Nutrix på best mulig måte, både innad og utad.

Dette innebærer å videreformidle hvilke tilbud vi kan gi til studentene vi alle våre informasjonskanaler. Vi har hovedansvaret for å utvikle og vedlikeholde Nutrixs’ grafiske profil, og ansvar for linjeforeningens sosiale medier der vi poster bilder og videoer fra alt det morsomme Nutrix holder på med. PR-komitéen har blant annet også ansvar for sponsorer til linjeforeningen, og ansvar for nettsiden til linjeforeningen og sørger for å holde denne både fin og oppdatert.

Gjennom PR får man en unik mulighet til å lære masse nytt, og jobbe variert med blant annet foto, film, sosiale medier og design av ulike produkter. Vi er i tillegg en sosial gjeng som ofte møtes for moro og hygge.