Inkluderingskomitéen

Inkluderingsministeren Thomas

Inkluderingskomiteen er en ny komite startet høst 2018. Bakgrunnen for komiteen var en undersøkelse som ble foretatt på vårsemesteret som viste at det var en del av studentene på studiet som føler seg ensomme. Dermed ble inkluderingskomiteen opprettet med mål om færre ensomme studenter, eller i det minste at alle skal føle de har mulighet til å være sosiale.

Ansvarsoppgavene går ut på å ta imot utvekslingsstudenter fra andre land, organisere åpent kontor på Nutrixkontoret, arrangere 17. Mai-feiring og å jobbe aktivt mot ensomhet. Inkluderingskomiteen har i år også hovedansvaret for å planlegge fadderuken 2019!

I skoleåret 2018 har inkluderingskomitéen sørget for et inkluderende kontor med innkjøp av blant annet brettspill, ny sofa samt organisert åpent kontor hver torsdag. Dette har bidratt til at langt flere av studentene benytter seg av Nutrixkontoret på daglig basis. Ambisjonene til komiteen er at alle som vil være sosialt aktive på studiet skal føle at de har en plass å gå til.